TUNG DIAMOND{August 14, 2009}   Lotus

Một trong những bài hát thích nhất của Secret Garden, cuối năm mọi người về nghỉ tết hết chỉ còn 1 mình mình ở nhà, đi làm về là 1 mình với darkness và bài này. Hôm nay cảm giác đó lại lặp lại rồi, y hệt.

Tối nay sẽ như thế nào ? Vừa đọc bài viết đừng sợ hãi của blog thằng bạn thân mà sao thấy mình vẫn chơi vơi quá, cuộc sống phía trước còn lại những j đây ???Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

et cetera
%d bloggers like this: