TUNG DIAMOND{May 19, 2009}   Who wants to be a millionaire ???

TUNG DIAMOND
Có câu hỏi này mình ko biết trả lời sao mong mọi người giúp đỡ, đành phải nhờ đến sự trợ giúp của khán giả

Advertisements


kid says:

Này thì Ai là triệu phú!HanhKT says:

Haha… TÙng Diamond Cực Dẹp!Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

et cetera
%d bloggers like this: