TUNG DIAMOND{May 19, 2009}   Who wants to be a millionaire ???

TUNG DIAMOND
Có câu hỏi này mình ko biết trả lời sao mong mọi người giúp đỡ, đành phải nhờ đến sự trợ giúp của khán giảkid says:

Này thì Ai là triệu phú!HanhKT says:

Haha… TÙng Diamond Cực Dẹp!Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

et cetera
%d bloggers like this: